Missie/visie

In verbinding werken aan een samenleving, waarin ieder mens ertoe doet en die ieder mens insluit. Ieder mens is van waarde en van toegevoegde waarde voor een ander, de samenleving en/of bedrijf. MenzSamen gelooft in de kracht van ieder mens, denkt in mogelijkheden en in oplossingen.

Vanuit een persoonlijke en betrokken wijze ondersteunen wij mensen bij het omgaan met kansen, uitdagingen en problemen in het dagelijkse leven. Onze inzet kan van korte maar ook van langere duur zijn, afhankelijk van de vraag, doelstelling en situatie.

Dat doen wij op bij de deelnemers thuis, op locatie of vanuit het MenzSamen Bruishuis.

MenzSamen heeft de visie dat het algehele welbevinden/ de kwaliteit van leven wordt opgebouwd uit de beleving op 6 domeinen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die dan ook een directe invloed op elkaar hebben.

 

Kwaliteit van Leven

Stichting Menzsamen, heeft de visie dat kwaliteit van leven een subjectief oordeel is op de beleving dat iemand heeft op zijn of haar leven. Er wordt een oordeel gegeven over de kwaliteit van leven door de persoon zelf die vanuit verschillende lagen zes verschillende leefdomeinen ervaart en beoordeelt. De beleving wordt ervaren vanuit de persoon zelf (Ik/kern) door de ‘lagen’:

 

  1. Zelfbeeld
  2. Basisregels/normen
  3. Patronen in denken, voelen en gedrag
  4. Omgeving, interactie met de omgeving.

 

Vanuit deze visie en met behulp van het unieke meetinstrument (iPitt) wordt de kwaliteit van leven in kaart gebracht door zowel de gewenste beleving en de huidige beleving te meten, waarbij de deelnemer/gebruiker zelf zijn/haar norm bepaalt door het aangeven van de gewenste beleving. Vanuit deze visie wordt bevestigd dat het oordeel over de kwaliteit van leven subjectief is en alleen de persoon zelf hier een oordeel over kan vellen, los van de standaard (maatschappelijke) normen of vooraf bepaalde normgroepen.

 

De visie van stichting MenzSamen en iPitt gaat ervan uit dat de kwaliteit van leven opgebouwd wordt door zes verschillende domeinen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en zo ook een directe invloed hebben op elkaar. Een verandering op het ene domein kan een directe verschuiving in beleving hebben op een ander domein.

 

De zes domeinen vanuit de MenzSamen Schijf van Welbevinden/ kwaliteit van leven zijn:

  1. Fysiek welbevinden
  2. Mentale balans
  3. Participatie, deelnemen aan de samenleving
  4. Leefbaarheid wonen en financieel balans
  5. Evenwicht in sociale relaties
  6. Zingeving

De drie belangrijkste pijlers hierin zijn wensen/verlangens- mogelijkheden – acceptatie.