Het MenzSamen Bruishuis is de thuislocatie van MenzSamen. Naast de ondersteuning en begeleiding die MenzSamen aanbiedt bij de mensen thuis, in de buurt, wijk of op een andere locaties is iedereen welkom in het MenzSamen Bruishuis.

MenzSamen wil dat alle mensen binnen hun mogelijkheden mee kunnen doen aan de maatschappij. Menzsamen ondersteunt waar nodig om te zorgen dat ieder, vanuit eigen mogelijkheden, mee kan doen. Wij doen dit oprecht. In contact van mens tot mens. Met passie en lef en gaan er van uit dat ieder van waarde is.

Het MenzSamen Bruishuis kent vier verschillende onderdelen:

De Bruiskamer
Ontmoetingsplek | Activiteiten verrichten | Creëren

De Bruiskamer is een ontmoetingsplek waar je ook terecht kan voor een drankje en een hapje. Maar waar je ook samen met anderen activiteiten kan verrichten en kan werken aan je eigen ontwikkeling en zingeving.

 

Bruiscentrum
Dagbesteding / maatschappelijke participatie

In het Bruishuis kunnen deelnemers terecht voor een zinvolle invulling van hun dag(en). Het hebben van werk of dagbesteding zorgt voor verrijking. Het zorgt niet alleen voor een dagritme, maar geeft betekenis aan het dagelijkse leven. Het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, iets toe te kunnen voegen met een bijdrage, plezier beleven, uitgedaagd worden en in verbinding staan met anderen is wat het leven kwaliteit geeft.

Gezamenlijk willen wij het voor de deelnemers mogelijk maken om (weer) zo volwaardig mogelijk in de samenleving mee te doen. Een prettige structuur in het leven met groei naar en in zelfstandigheid en eigenwaarde.

Met de deelnemer wordt bekeken welke wensen en mogelijkheden de deelnemer heeft zodat er gekeken kan worden welke activiteiten en begeleiding hier het meest bij aansluiten. Per deelnemer wordt, in overleg met hun persoonlijke MenzSamen begeleider, een plan opgesteld waarin onder andere wensen, doelstellingen en aanpak worden beschreven.

Deelnemers kunnen na goed resultaat van een activiteit, succesvol afronden van een cursus, training en of behalen van de doelstellingen een getuigschrift behalen.

Per activiteit is er minimaal 1 professional eventueel bijgestaan door een semi-professional of vrijwilliger, zodat er voldoende tijd en aandacht kan zijn voor de deelnemer(s). Per activiteit zijn er maximaal 8 deelnemers.

Er vindt regelmatig overleg (intervisie) plaats tussen alle begeleiders, professionals waardoor de continuïteit en kwaliteit is gewaarborgd.

In het MenzSamen Bruishuis heerst een rustige, gezellige en huiselijke sfeer.

 

Bruiswerk
Samen met de coach/begeleider werken aan werk

Wij zijn een leer- en werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben aandacht voor de ontwikkeling van deze medewerkers. Ze leren bij ons welke talenten en vaardigheden ze hebben en hoe ze deze kunnen uitbouwen en inzetten.

 

Bruisladder
Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen.